Privacybeleid

Verklaring over privacy en cookies op de website van Polmone Turismo Verde

Polmone Turismo Verde respecteert jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. In deze privacyverklaring maken we duidelijk welke gegevens we van je bewaren, hoe lang we ze bewaren en waarvoor. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

 

Bedrijfsgegevens Polmone Turismo Verde

 

De website van Polmone Turismo Verde geeft je een online mogelijkheid om een of meerdere appartementen bij ons te boeken. In dat geval willen wij je correct en persoonlijk kunnen benaderen en daarom verzamelen we persoonsgegevens en cookies van je als websitebezoeker.

Hieronder vind je de volledige informatie van Polmone Turismo Verde:

 

Naam:             Polmone Turismo Verde, appartamenti vacanza di Rosalie Maria Wilhelmina Zwager

Adres:             Vocabolo Polmone, 4

05010 San Venanzo (TR)

Italië

Website:          www.polmone.org

E-mail:            info@polmone.org

Telefoon:        +39 3497293816 of +39 075875556

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt en waarom

Onze website bevat (contact)formulieren en er worden persoonsgegevens opgeslagen.

Wanneer je een contactformulier invult worden je naam en je e-mailadres opgeslagen en alleen gebruikt om je te antwoorden.

Wanneer je je opgeeft om ons blog te volgen, worden je naam en e-mailadres opgeslagen en gebruikt om je op de hoogte te brengen van een nieuwe blog en nieuws rond Polmone.

Bij boeking van een appartement worden de volgende gegevens van je geregistreerd:

 • Voor- en achternaam: voor je reservering op naam, je boekingsbevestiging met de juiste naam zodat je ook een annuleringsverzekering kunt afsluiten, de juiste aanhef voor communicatie met je;
 • Adres, Woonplaats, Postcode en Land: voor het verzenden van schriftelijke communicatie en voor het kunnen afsluiten van een annuleringsverzekering;
 • E-mailadres: voor het versturen van je boekingsbevestiging en de routebeschrijving en het je op de hoogte houden van ons blog en eventueel nieuws van Polmone;
 • Telefoonnummer: om je te kunnen bereiken als het noodzakelijk is;
 • Jaar van boeking: omdat we 5 jaar na je laatste boeking je gegevens verwijderen;
 • Surfgedrag op onze website: om de website te verbeteren

 

Deze gegevens bewaren we tot 5 jaar na je laatste boeking.

De gegevens gebruiken we om je elk jaar een kerstkaart en eindejaarsmail te sturen en op de hoogte te houden van een nieuw blog.

 

We delen deze gegevens verder met niemand.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Polmone Turismo Verde en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Polmone Turismo Verde heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Polmone Turismo Verde geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Polmone Turismo Verde een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van polmone.org te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Polmone Turismo Verde) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polmone.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Polmone Turismo Verde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Polmone Turismo Verde) tussen zit.

Polmone Turismo Verde gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Wordpress: in dit systeem is onze website gemaakt;
 • Hbook: dit is een plugin waardoor het mogelijk is om online een appartement bij ons te reserveren.
 • Windows Live Mail: dit is het mailprogramma dat we gebruiken
 • Mailchimp: dit is een programma waarmee we mailings naar groepen klanten kunnen sturen
 • Microsoft Word: met deze tekstverwerker sturen we je je boekingsbevestiging en bewaren we onze klantgegevens
 • Bookingtracker: dit is een boekingskalender die we tot 1 mei 2018 hebben gebruikt om je online te kunnen laten reserveren. Dit systeem wordt eind 2018 verwijderd mét alle gegevens die daarin zijn opgeslagen;
 • Dropbox: we gebruiken Dropbox voor het maken van backups en kopiën van de website, persoonsgegevens en boekingsgegevens
 • Updraft: dit is een backup plugin die we gebruiken om de site te backuppen naar Dropbox mét alle persoons- en boekingsgegevens
 • All in one WPMigration: dit is ook een backup plugin die we gebruiken om te site met al zijn gegevens te backuppen naar een losse harde schijf

Delen van persoonsgegevens met derden

Polmone Turismo Verde deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Polmone Turismo Verde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Polmone Turismo Verde jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Mailchimp: Je naam, e-mailadres, inschrijfpagina en inschrijfmoment voor ons blog worden gedeeld met Mailchimp om op basis daarvan je op de hoogte te brengen van een nieuw blog of nieuws rond Polmone;
 • Google: je surfgedrag op onze website, alsmede de bijbehorende cookies worden gedeeld met Google. Dit doen we om onze website te kunnen blijven ontwikkelen;
 • it: onze hostingpartij beheert de database waarin de website met alle klantgegevens worden vastgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Polmone Turismo Verde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@polmone.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Polmone Turismo Verde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Polmone Turismo Verde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@polmone.org